Om synundersökning hos din optiker

Syntest görs vanligast hos en optiker. Ett syntest undersöker bland annat din synskärpa och består av flera delar.


Om du har problem med synen och tror att du behöver glasögonen eller linser ska du vända dig till en optiker. En optiker är en specialist på ögat och seendet. Där får du göra ett syntest för att undersöka synen.

syntestSyntestets flera delar

Ett syntest består av flera delar. Den första delen kallas för anamnes och är ett samtal mellan optikern och patienten.

Därefter får patienten läsa bokstäver på en tavla och på så sätt mäter optikern din synskärpa. Därefter lägger optikern olika glas framför patientens ögon. Denna del kallas för refraktion och avser att ta reda på om det finns ett synfel.

Optikern gör även andra tester. Exempelvis färgsinnestester och test av samsynen (skelning).

En del optiker tittar också in i ditt öga med ett speciellt instrument som kallas för oftalmoskop. Då kan optikern se din ögonbotten för att se om det finns några förändringar.

Om du har ett synfel eller förändring

Om du behöver glasögon får du testa olika glas i en provbåge. Då kan du tillsammans med optikern bestämma vilka som känns bäst.

Om du har en skelning får du ofta en remiss till en ortoptist. Det är en expert på skelning.

Om du har en förändring i din ögonbotten får du en remiss till en ögonläkare. Många optiker har idag möjlighet att skicka bilder på din ögonbotten direkt till en ögonläkare.

Färgsinnestest – intyg

Färgsinnestest görs på de som behöver ett intyg på att de inte är färgblinda. Detta kan behövas för att få jobba inom vissa yrken. Det vanligaste färgsinnestestet heter Ishihara.

Efter din undersökning

Efter din synundersökning har du ett recept för glasögonbeställning eller intyg på hur din syn är.