Fakta

Om synundersökning hos din optiker

Syntest görs vanligast hos en optiker. Ett syntest undersöker bland annat din synskärpa och består av flera delar.