Regeringen vill ha glasögonreform för unga

Barn och ungdomar som behöver glasögon ska kunna få det. Oberoende av hur familjens ekonomi ser ut. Därför vill regeringen nu införa ett glasögonbidrag.

 


satsar på ny glasögonreform för unga

Foto: Protoflux, Creative commons

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna föreslagit om ett särskilt glasögonbidrag för barn och unga i ålder 8-19 år.

Idag är det stora skillnader med hur mycket bidrag som ges beroende i vilket landsting du bor i. Men enligt den nya reformen ska alla barn ha rätt till glasögon – där bostadsort och föräldrarnas inkomst inte ska spela någon roll.

Reformen, som väntas kosta 120 miljoner per år, räknas med att införas 1 januari 2016.